Anders Gimbel

Pædagogisk konsulent & VISO specialist

Rådgivning, undervisning og supervision til private og offentlige institutioner

Jeg har som pædagogisk konsulent og VISO specialist igennem mange år, ydet rådgivning og sparring til personalegrupper der stod i svære situationer. På den baggrund er min erfaring, at selv små ændringer i det pædagogiske møde med borgeren, kan medføre væsentlige positive forandringer, som dermed øger trivslen og livskvaliteten for borgeren, og dermed også for medarbejderne.

Løsninger der passer til virkelighedens problemstillinger

Min faglige viden og ekspertise er allerede ude at arbejde. Gennem rådgivning, supervision og undervisning har jeg hjulpet både private og offentlige institutioner med at løse konkrete problemstillinger i deres dagligdag. 

Udgivelser og bidrag

Udviklingshæmning og rusmidler, udgivet 2012 

En undersøgelse der byggede på 7 interview med tidligere misbrugere, interviewene havde fokus på det, der havde hjulpet dem ud af rusmiddelforbruget. Desuden indgik viden fra litteratur, samt viden fra eksperter på området.

Domfældte udviklingshæmmede – data og fortællinger, udgivet 2018

Rapporten bygger på data fra 37 domfældte borgeres sagsakter, samt interview med 7 domfældte borgere som på daværende tidspunkt var placeret i Region Midtjyllands tilbud.

Begge udgivelser blev efterfølgende præsenteret på egne workshops på Viso konferencen. Desuden blev rapporten om Domfældte Udviklingshæmmede også præsenteret på konferencen om Domfældte Udviklingshæmmede, en konference der arrangeres af Center for Oligofrenipsykiatri.

Begge rapporter kan findes på nettet.

Om mig

Jeg har arbejdet indenfor det specialiserede socialområde igennem 30 år. Og jeg syntes stadig det er spændende at tale, tænke, og arbejde med menneskers trivsel, udvikling og muligheder. 

Jeg har arbejdet som nattevagt i 80erne, senere var jeg vikar mens jeg læste, efterfølgende arbejdede jeg som pædagog indenfor autismeområdet i 1990érne en tid hvor mantraet var genkendelighed, forudsigelighed og overskuelighed, og en tid hvor vi tænkte, at når blot døgnstrukturen blev fuldt, havde det mindre betydning hvem medarbejderen var, en forståelse vi heldigvis blev klogere på.