Mine udgivelser og bidrag

Udviklingshæmning og rusmidler, udgivet 2012

En undersøgelse der bygger på 7 interview med tidligere misbrugere, interviewene havde fokus på det, der havde hjulpet dem ud af rusmiddelforbruget. Desuden indgik viden fra litteratur, samt viden fra eksperter på området-

Domfældte udviklingshæmmede- data og fortællinger, udgivet 2018

Rapporten bygger på data fra 37 domfældte borgeres sagsakter, samt interview med 7 domfældte borgere som på daværende tidspunkt var placeret i Region Midtjyllands tilbud.

Begge udgivelser blev efterfølgende præsenteret på egne workshops på VISO konferencen. Desuden blev rapporten om Domfældte Udviklingshæmmede også præsenteret på konferencen om Domfældte Udviklingshæmmede, en konference der arrangeres af Center for Oligofrenipsykiatri.

Begge rapporter kan findes på nettet.

Udviklingshæmning - en grundbog.

Jeg har bidraget med kapitlet  “Misbrug og mennesker med udviklingshæmning”

Grundbogen er udgivet af Center for Oligofrenipsykiatri på forlaget Oligo 2018