Om mig.

Jeg er optaget af pædagogik, og mennesker. Jeg er optaget af kontekstens betydning for mennesket adfærd, og jeg er optaget af, hvilke gevinst den enkeltes adfærd og udtryk har for vedkommende, og hvilke bevidste eller ubevidste ønsker det enkelte menneske forsøger at opnå igennem en given adfærd.

Jeg har som pædagogisk konsulent og VISO specialist igennem 15 år, ydet rådgivning og sparring til en lang række personalegrupper der stod i svære situationer. På den baggrund er min erfaring, at selv små ændringer i det pædagogiske møde med den enkelte anden, kan medføre væsentlige positive forandringer, som dermed øger livskvaliteten for både borgeren og medarbejderne. Forandringerne kan være måden vi omtaler den enkelte, eller det kan være ved at flytte fokus fra det der mislykkes, til det der lykkes, og alle mennekser lykkes med noget hvad enten det er morgen ritualet, transporten, eller det at være en god kammerat. 

VISO

Som VISO specialist, har jeg haft cirka 200 opgaver, langt de fleste på enkelte cpr-numre, men også enkelte gruppe forløb. Gruppeforløbene omhandlede rusmiddel problematikker eller problematikker omkring livsstil og medfølgende overvægt.

De VISO sager jeg har haft vedrørende enkelt personer handlede typisk om en borgere der af den ene eller anden grund ændrede adfærd. Det kunne være adfærdsændringer som omgivelserne / medarbejdergruppen ikke kunne forstå eller acceptere, eller en adfærd der gjorde nogle andre utrygge, enten fordi man var bekymret for borgeren eller fordi man var bekymret for egen eller andres sikkerhed.

I de VISO sager var nøglen til udvikling ofte at bidrage med nye øje, og nye spørgsmål, for på den måde at afdække de perspektiver, fortællinger og oplevelser som medarbejdergruppen sad med, og efterfølgende ved fælles reflektion, at finde frem til de svar som medarbejderne meget ofte selv sad med i forvejen, svar som de måske havde glemt- fortrængt eller blot ikke var i stand til selv at finde frem i deres eget faglige katalog.

Erfaring

Opgaver med implementering af Kofoedsmindes pædagogiske grundlag omtalt som “Fælles Praksis” desuden en opgave vedr., afdækning af rusmiddel problematikkerne blandt beboerne på Kofoedsminde, afdækningen resulterede i en intern rapport.

Region Midtjylland.  Opgaver som Viso specialist, hvilket omfatter rådgivning til medarbejdergrupper over hele landet. Typisk sager vedrørende et udviklingshæmmet menneskes udfordrende adfærd, og det adfærden gjorde ved medarbejder gruppens trivsel og arbejdsmiljø.

Desuden var jeg dybt involveret i udarbejdelsen af SUA’s sikkerheds model, som vi valgte skulle tage afsæt i Bröset Violence checklist-

Derudover opgaver vedrørende indberetning af magtanvendelser, samt dataindsamling vedr., magtanvendelserne. eks., i forhold til tid og sted, men også i forhold til hvilke beboergrupper der oftest var udsat for magtanvendelser.

Desuden undervisning af nyansatte, vedr., reglerne for indgreb i selvbestemmelsesretten, og lovgivningen omkring foranstaltningsdomme.

Opgaver omkring vagtplanlægning, dokumentation, personalepleje, MUS-samtale, osv.

Jeg påbegyndte opgaverne vedrørende VISO rådgivning, i min ansættelse som afdelingsleder, VISO opgaverne blev efterfølgende en væsentlig del af mine opgaver som faglig konsulent i specialområdet.  Som VISO specialist, udførte jeg dels rådgivningsopgaver, samt deltog i de netværk Socialstyrelsen etablerede i de første år efter kommunalreformen.

Skovbjergparken var en del af Ringkøbing Amts tilbud til mennesker med autisme og nedsat funktionsevne.

Opgaverne var de pædagogiske opgaver i praksis, samt dokumentation og udarbejdelse af handleplaner og metodebeskrivelser. Arbejdet i autisme området satte i høj grad fokus på værdien af dokumentation, planlægning og metodebeskrivelser. Og ikke mindst værdien i at arbejde med forudsigelighed, genkendelighed og tydelighed i forventninger og kommunikation. Det var også en tid hvor vi i begyndelsen var overbeviste om, at med den præcise metode plan og den ufravigelige dagsstruktur, havde det kun mindre betydning hvem medarbejderen var, – en tænkning vi heldigvis formåede at nuancere over årene, og dermed også anerkende det relationelle forholds betydning for den enkeltes sikkerhed, tryghed og trivsel.

Skovbjergparken var en del af Ringkøbing Amts tilbud til mennesker med autisme og nedsat funktionsevne.

Opgaverne var de pædagogiske opgaver i praksis, samt dokumentation og udarbejdelse af handleplaner og metodebeskrivelser. Arbejdet i autisme området satte i høj grad fokus på værdien af dokumentation, planlægning og metodebeskrivelser. Og ikke mindst værdien i at arbejde med forudsigelighed, genkendelighed og tydelighed i forventninger og kommunikation. Det var også en tid hvor vi i begyndelsen var overbeviste om, at med den præcise metode plan og den ufravigelige dagsstruktur, havde det kun mindre betydning hvem medarbejderen var, – en tænkning vi heldigvis formåede at nuancere over årene, og dermed også anerkende det relationelle forholds betydning for den enkeltes sikkerhed, tryghed og trivsel.

Uddannelse

Kurser