Ydelser

Har du spørgsmål eller ønske til ydelser så kontakt mig gerne.

Rådgivning til medarbejdergrupper og ledere i det specialiserede socialområde.

Min rådgivning tager afsæt i min overbevisning om, at ingen metode og intet koncept virker for alle til alle tider. Derfor er det afgørende vigtigt at have øje for den enkelte i den kontekst hvori den enkelte befinder sig. Og på baggrund af den viden tilrettelægge de individuelle tilgange og metoder i samarbejde med den enkelte borger.

Men det jeg fagligt finder mest interessant er den rådgivning og sparring til medarbejdere og ledere som ændre og løfter stedets faglighed og refleksion. Min erfaring er at medarbejderne ofte sidder med svarene, på de udfordringer de oplever, min erfaring er også, at de samme medarbejdere har brug for nye øjne og nye undrende spørgsmål for at kunne sætte deres erfaringer i spil på nye og anderledes måder. Og det er disse nye øjne og undrende spørgsmål jeg tilbyder- suppleret med 30 års erfaring fra det specialiserede socialområde

Jeg tilbyder undervisning og kursusforløb som opkvalificere ledere og medarbejdere, undervisningen vil tilføre ny viden som hjælper med gentænkning af de pædagogiske metoder og tilgange. Nogle af de temaer jeg beskæftiger mig med handler om
Udviklingshandicap og udfordringer omkring rusmidler eller udfordrende adfærd, det kan også være adfærdsproblematikker eller problematikker omkring borgerens livsstil.

Organisationsudvikling - ledersparring. Udvikling af politikker og retningslinjer.

Jeg kan levere klassisk supervision, men vil hellere arbejde ind i en mere rådgivende form, idet min erfaring er, at medarbejdergrupper dels skal være rutinerede ud i deltagelse i supervision, dels at supervision kan være grænseoverskridende for nogle, og sidst men ikke mindst er min oplevelse, at for få kommer til orde i en supervision.

Jeg har desuden erfaring med udvikling af politikker og retningslinjer fra mine mange år som afdelingsleder og ikke mindst mit arbejde risikovurderinger og sikkerhedsmodeller.

Jeg kan også indgå i tidsafgrænsede projektforløb- det kan være en undersøgelse af "noget" eller udarbejdelse af oplæg til fremtidige indsatser eller noget helt tredie.

Pædagogiske afdækninger

Jeg kan også bidrage med pædagogiske afdækninger- typisk ved brug af Dansk pædagogisk Udviklingsbeskrivelse, i samarbejde med henvender. Der er meget godt at sige om DPUèn, men for mig handler arbejdet med materialet i høj grad om en proces hvor vi i fællesskab bliver klogere på vores egen praksis, set i forhold til det funktionsniveau materialet indikere vedkommende er i besiddelse af.
Og dermed bliver konklusionerne ofte at vi overvurdere og dermed sætter vedkommende i overkrav fordi vi ikke er opmærksomme på de udfordringer vedkommende hæmmes af.